Asukoht kaardil

*

Tähelepanu! Kauba kohale toimetamine

üle Eesti on juba hinna sees sõltumata

ettevõtte tootmise asukohast.

🙂

Asukoht : Google maps

Põlvast asub ettevõte 7 – 8 km kaugusel,

Himma külas. Kui möödute bussipeatusest

“Sika teerist”, tuleb järgmisest väikesest

teeotsast pöörata paremale:
from_p6lva

Võrust asub ettevõte ca. 17  km kaugusel.

Kui jõuate Himma külla, möödute kolmest

lehisest ning seejärel pöörate vasakule.

from_v6ru